how to create a website for free

Профил на купувача 

Обществена поръчка ДГ "Иглика" 2020 год.

Обществена поръчка ДГ "Иглика" 2019 год.

Обществена поръчка ДГ "Иглика" 2018 год.

Обществена поръчка ДГ "Иглика" 2016 год.

Обществена поръчка 2015

Съобщение за оповестяване на ценови оферти

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Иглика"

Сключени договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Иглика"

Информация за освободените гаранции за участие в ОП на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 

Адрес

град Русе 7000
улица "Борисова" № 91

За контакти

Телефон: 082 / 834 674                   Email: office@cdgiglikaruse.ne