build your own website

Новини

Заявка за свободно работно място за логопед по Проект: BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - със срок на договор от 01.10.2022 до 14.09.2023 година

На 29.06.2022 година се проведоха мероприятия по БДП, във връзка с деня на Безопасността на движението по пътищата

Заявка за свободно работно място за ресурсен учител по Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Заявка за свободно работно място за ресурсен учител по Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Заявка за свободно работно място за ресурсен учител по Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Заявка за свободно работно място за психолог по Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

График на дейностите за прием в 1 клас в общинските училища за учебната 2021/2022 г. в град Русе

Заповед на министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки в периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Съобщение до родителите на деца от групите на ДГ "Иглика" за работното време на градината в периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие напедагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./

Заявка за свободни работни места по Проект: BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - помощник - възпитател, със срок на договор от 05.11.2020 до 14.09.2021 година

20 учителя на ДГ "Иглика" се обучаваха в гр. Велико Търново от 30.11.2019г. до 01.12.2019г. по Проект BG05M2OP001-2.010-0001- Дейност 1, на тема: "Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегряване в образователните институции"

Заявка за свободни работни места по Проект: BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - помощник - възпитател, със срок на договор от 01.11.2019 до 14.09.2020 година

Заявка за свободни работни места по Проект: BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - психолог, със срок на договор от 01.11.2019 до 14.09.2020 година

Заявка за свободни работни места по Проект: BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - логопед, със срок на договор от 01.11.2019 до 14.09.2020 година

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебните 2019 г./2020г., 2020 г./2021 г. и 2021 г./2022 г., съгласно „НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Информация за услугите, извършвани от ДГ "Иглика" - Русе, предоставяща обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование (виж Документи ).

1. Ред за издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование от детска градина [ свали на твоя компютър ]

2. Ред за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи [ свали на твоя компютър ]

„Обичам природата и аз участвам“- проект реализиран от ДГ „Иглика“

Определяне на брой членове на Обществения съвет към ДГ "Иглика" - дата, час и място на родителските срещи по групи

Уважаеми родители, в периода от 11 до 15 декември 2017 г. в ДГ "Иглика" стартира Национална седмица на четенето със следната програма.

График на класирания за прием в детските градини през 2018 година

От 11.12.2017 г. до 15.12.2017г. в ДГ "Иглика" се проведе Национална седмица на четенето.

Прекрасната инициатива на МОН провокира учители, родители и деца, да се включат ентусиазирано в програмата, която включи "Любими приказни герои, "Познай от коя приказка съм", "В приказната гора", "Най-добър разказвач", " С баба приказки разказвам", " "Молбата на книгата", "Книжен кът", " Маратон на четенето", "Да прочетем заедно" - с участие на представител на читалище "Захари Стоянов".

Адрес

град Русе 7000
улица "Борисова" № 91

За контакти

Телефон: 082 / 834 674                   Email: office@cdgiglikaruse.ne